วันจันทร์ที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554

พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จ.หนองคาย ร่วมกับสมาคมสหพันธ์คนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทย จัดโครงการคนพิการน้อมใจเดินทางไกลเทิดพระเกียรติ 116 วัน จากวันแม่ถึงวันพ่อ ที่ จ.หนองคาย

หนองคาย-พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จ.หนองคาย  ร่วมกับสมาคมสหพันธ์คนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทย  จัดโครงการคนพิการน้อมใจเดินทางไกลเทิดพระเกียรติ 116 วัน  จากวันแม่ถึงวันพ่อ  ที่ จ.หนองคาย
วันที่ 7 พ.ย.54  เวลา 08.00 น.  ที่บริเวณลานน้ำพุพญานาค  ในเขตเทศบาลเมืองหนองคาย  นายโชคชัย  วิเชียรชัยยะ  พัฒนาสังคมและความมั่งคงของมนุษย์ จ.หนองคาย  เป็นประธานเปิดขบวนโครงการคนพิการน้อมใจเดินทางไกลเทิดพระเกียรติ 116 วัน  จากวันแม่ถึงวันพ่อ  ของ  จ.หนองคาย  โดยใช้ระยะทางจากลานน้ำพุพญานาค  ถึง  ศาลากลาง จ.หนองคาย  ระยะทาง  3 กิโลเมตร  จากนั้นจะเดินทางสู่ กทม.ต่อไป
สำหรับโครงการดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่พระองค์ท่านทรงเจริญพระชนมายุครบ 7 รอบ 84 พรรษา  ในวันที่ 5 ธันวาคม 2554,  เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนทุกหมู่เหล่าสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างล้นพ้นต่อพระองค์ท่าน ที่มีต่อพสกนิกรชาวไทยและคนพิการทุกประเภท  ดังนั้นคนพิการจึงมีความประสงค์ที่จะเดินเทิดพระเกียรติเฉลิมฉลองปีมหามงคล และเพื่อเชิญชวนให้คนไทยทุกคนทำความดีเพื่อพ่อ.

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น