วันพฤหัสบดีที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2555

จังหวัดหนองคาย จัดนิทรรศการภาพถ่ายและเปิดตัวหนังสือ “ หนองคายคมเลนส์ 100 ภาพเด่นริมฝั่งโขง”

จิรนันท์ พิตรปรีชา กวีซีไรค์อ่านบทกวี

บางส่วนของภาพถ่าย

ผวจ.นค.กล่าวเปิดงาน

ผวจ.นค.ให้สัมภาษณ์สื่อมวลชน

หัวหน้าส่วนราชการเข้าร่วมกิจกรรมอย่างพร้อมเพรียง
หนองคาย-จังหวัดหนองคาย จัดนิทรรศการภาพถ่ายและเปิดตัวหนังสือ หนองคายคมเลนส์ 100 ภาพเด่นริมฝั่งโขง
วันที่ 27 กันยายน 2555 เวลา 18.10 น.ที่ศูนย์จำหน่ายสินค้าโอทอปจังหวัดหนองคาย อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย นายวิรัตน์ ลิ้มสุวัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย เป็นประธานเปิดนิทรรศการภาพถ่ายและเปิดตัวหนังสือ หนองคายคมเลนส์ 100 ภาพเด่นริมฝั่งโขงโดยมีนายวิเชียร ปิยะวรากร รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย นายวิวัฒ เมธีวรรณกิจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย ปลัดจังหวัดหนองคาย นายอำเภอหนองคายทุกอำเภอ หัวหน้าส่วนราชการจังหวัดหนองคาย เข้าร่วม
นายวิรัตน์ ลิ้มสุวัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย กล่าวว่า จังหวัดหนองคายจัดนิทรรศการภาพถ่ายและเปิดตัวหนังสือ หนองคายคมเลนส์ 100 ภาพเด่นริมฝั่งโขงโดยจังหวัดหนองคายได้จัดทำหนังสือท่องเที่ยวจังหวัดหนองคาย ที่รวบรวมสาระความรู้และภาพถ่ายทั้งด้านภูมิศาสตร์ ประวัติศาสตร์ วิถีชีวิต ศิลปวัฒนธรรม แหล่งท่องเที่ยว ตลอดจนแหล่งทำกัน เพื่อเป็นการส่งเสริมภาพลักษณ์และเศรษฐกิจการท่องเที่ยวจังหวัด โดยได้รับการสนับสนุนร่วมมือจากกลุ่ม สห+ภาพ โดยคุณจีรนันท์ พิตรปรีชา และทีมนักเขียน ช่างภาพจากนิตยสารชั้นนำ โดยการดำเนินการดังกล่าว จังหวัดได้เริ่มดำเนินการมาตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2555 เป็นต้นมา โดยช่างภาพชั้นนำระดับประเทศของกลุ่ม สห+ภาพ ได้ลงพื้นที่เพื่อเก็บภาพในจังหวัดแล้ว จำนวน 4 ครั้ง นักเขียน ศิลปินได้มาในพื้นที่จังหวัดจัดกิจกรรม อ่านบทกวีบนทางรถไฟ รวมทั้งจัดกิจกรรมอื่น ๆ อีกหลายกิจกรรม
ทั้งนี้ภาพต่าง ๆ ที่ทางกลุ่ม สห+ภาพได้มาเก็บและบันทึกไว้ ก็จะมีการคัดเลือกภาพที่สวยที่สุด จำนวน 100 ภาพ เพื่อนำไปพิมพ์ในหนังสือพร้อมบทกวี ภายใต้การสนับสนุนงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองคาย ซึ่งจะได้มีการจัดพิมพ์เพื่อแจกจ่าย จำนวน 2,000 เล่ม สำหรับภาพถ่ายนั้นก็จะนำมาแสดงในการจัดนิทรรศการภายถ่าย ภายใต้ชื่อ หนองคายคมเลนส์ 100 ภาพเด่นริมฝั่งโขง ณ ศูนย์จำหน่ายสินค้าโอทอปจังหวัดหนองคาย และเปิดให้ประชาชน และนักท่องเที่ยวได้ชมกันเป็นเวลา 3 เดือน.
ข่าวออนไลน์หนองคาย

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น