วันศุกร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

ตำรวจหนองคายจัดทำโครงการครู 5 นาที และโครงการตำรวจประจำโรงเรียนหนองคาย-ตำรวจหนองคายจัดทำโครงการครู 5 นาที และโครงการตำรวจประจำโรงเรียน
วันที่ 8 ก.พ. 2556 เวลา 08.30 น. ที่โรงเรียนบ้านนาน้ำพายและโรงเรียนบ้านราษฏ์สามัคคี ต.หนองนาง อ.ท่าบ่อ จ.หนองคาย พ.ต.ท.นพดล ผลพัฒนา สวป.สภ.ท่าบ่อ ร.ต.ต.วิทยา มุขพรหม หัวหน้าศูนย์บริการประชาชนตำบลหนองนาง พร้อมคณะเดินทางมาให้ความรู้นักเรียนตามโครงการครู 5 นาที และโครงการตำรวจประจำโรงเรียน
พ.ต.ท.นพดล ผลพัฒนา สวป.สภ.ท่าบ่อ กล่าวว่าโครงการครู 5 นาที เป็นโครงการของสำนักงานตำรวจแห่งชาติจัดทำขึ้นเพื่อให้เจ้าหน้าที่ตำรวจเข้าพบนักเรียนหน้าเสาธงภาคเช้าก่อนเข้าโรงเรียนให้กับนักเรียนในโรงเรียนพื้นที่รับผิดชอบ เน้นการให้ความรู้ในเรื่องความรู้เกี่ยวกับการยุติความรุนแรงเด็กและสตรี ความรู้กฎหมายจราจรเบื้องต้น ความรู้เกี่ยวกับยาเสพติดทั่วไปและข้อกฎหมายอาญาเบื้องต้น
ส่วนโครงการตำรวจประจำโรงเรียนเป็นโครงการที่เน้นให้ตำรวจประจำศูนย์บริการตำบลได้เข้าไปในโรงเรียนเพื่อพบปะนักเรียน ครู เพื่อเน้นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีหากดในโรงเรียนมีเด็กที่ประพฤติตนไม่เหมาะสมก็จะได้ประสานกับทางโรงเรียนนำมาอบรมเพื่อขัดเกลาให้เป็นเด็กดีต่อไป.
ข่าวออนไลน์หนองคายไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น