วันพฤหัสบดีที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

อบจ.หนองคาย ลงนามความร่วมมือกับ กศน.หนองคาย พัฒนาคุณภาพการศึกษาผู้นำชุมชนและประชาชนชาวหนองคาย เน้นเสริมความรู้ภาษาอังกฤษและเทคโนโลยีรับ AEC

หนองคาย-อบจ.หนองคาย ลงนามความร่วมมือกับ กศน.หนองคาย พัฒนาคุณภาพการศึกษาผู้นำชุมชนและประชาชนชาวหนองคาย เน้นเสริมความรู้ภาษาอังกฤษและเทคโนโลยีรับ AEC
วันที่ 28 ก.พ. 2556 เวลา 13.00 น. ที่ห้องประชุมร่มไทรภายในองค์การบริการส่วนจังหวัดหนองคาย (อบจ.หนองคาย) นายวิรัตน์ ลิ้มสุวัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย ดร.อัจฉรา สากระจาย ผอ.กศน.จังหวัดหนองคาย และนายยุทธนา ศรีตะบุตร นายก อบจ.หนองคาย ได้ร่วมกันลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อพัฒนาฝึกอบรมทักษะภาษาอังกฤษและคอมพิวเตอร์เบื้องต้นภายในห้องเรียนอิเล็กทรอนิกส์ กศน.ตำบล และประสานความร่วมมือในการพัฒนาการเรียนการสอนด้วยสื่อที่ทันสมัย
ดร.อัจฉรา สากระจาย ผอ.กศน.จังหวัดหนองคาย กล่าวว่า กศน.จังหวัดหนองคาย ร่วมกับ อบจ.หนองคาย เห็นความสำคัญในการพัฒนาการศึกษาแก่นักเรียน นักศึกษา และประชาชนชาวหนองคายทุกคน ซึ่ง กศน.หนองคาย ได้งบประมาณจาก อบจ.หนองคาย มาดำเนินการจัดทำห้องเรียนอิเล็กทรอนิกส์ ติดตั้งระบบเทคโนโลยีที่ทันสมัย ระบบทัชสกรีนวอลล์ ติดตั้งให้กับศูนย์ กศน.ทั่วทั้งจังหวัดหนองคาย รวม 62 ศูนย์ เพื่อให้ประชาชนได้เรียนรู้การใช้เทคโนโลยี ควบคู่กับการฝึกภาษาอังกฤษ
เพื่อเตรียมความพร้อมของประชาชนเข้าสู่ประชาคมอาเซียนภายในปี 2558 อย่างมีคุณภาพ ซึ่ง จ.หนองคาย เป็นเมืองหน้าด่านที่สำคัญและเป็นประตูสู่อาเซียน บุคลากรทุกอาชีพต้องเป็นพร้อมรับนักท่องเที่ยวและนักธุรกิจต่างๆ โดย อบจ.หนองคาย จะเป็นผู้ให้การสนับสนุนงบประมาณ ส่วนสำนักงาน กศน.จังหวัดหนองคาย จะเป็นผู้จัดหาครูผู้สอนดำเนินการสอนภาษาอังกฤษและคอมพิวเตอร์พื้นฐาน 20 ชั่วโมงแก่ผู้นำชุมชนและประชาชนชาวหนองคาย.

ข่าวออนไลน์หนองคาย


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น