วันจันทร์ที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2556

จังหวัดหนองคายจัด โครงการ “ผู้ว่าราชการจังหวัด/ ผู้บริหารระดับจังหวัด/ อำเภอ พบนักเรียนและนักศึกษา” ประจำปี 2556 ที่โรงเรียนท่าบ่อ อ.ท่าบ่อ จ.หนองคาย

นายวิเชียร ปิยะวรากร รอง ผวจ.นค.

หนองคาย-จังหวัดหนองคายจัด โครงการ “ผู้ว่าราชการจังหวัด/ ผู้บริหารระดับจังหวัด/ อำเภอ  พบนักเรียนและนักศึกษา” ประจำปี 2556 ที่โรงเรียนท่าบ่อ อ.ท่าบ่อ จ.หนองคาย
วันที่ 24 มิ.ย. 2556 เวลา 10.00 น.ที่โรงเรียนท่าบ่อ ต.ท่าบ่อ อ.ท่าบ่อ จ.หนองคาย นายวิเชียร ปิยะวรากร รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย เดินทางมาพบปะนักเรียนตามโครงการ “ผู้ว่าราชการจังหวัด/ ผู้บริหารระดับจังหวัด/ อำเภอ  พบนักเรียนและนักศึกษา” ประจำปี 2556
นายวิเชียร ปิยะวรากร รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย กล่าวว่า ศูนย์อำนวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดจังหวัดหนองคาย (ศพส.จ.นค.) ได้จัดทำโครงการ “ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย ,ผู้บริหารระดับจังหวัด ,อำเภอ พบนักเรียน ,นักศึกษา ประจำปี 2556 โดยเรียนเชิญผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดหนองคาย รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดหนองคาย(ทหาร) ปลัดจังหวัดหนองคาย หัวหน้าส่วนราชการจังหวัดหนองคาย และนายอำเภอทุกแห่ง  เพื่อตรวจเยี่ยมสถานศึกษาและชี้แจงทำความเข้าใจแก่นักเรียน นักศึกษา เกี่ยวกับการณรงค์ป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา การปฏิบัติตามระเบียบกฎหมายและนโยบายจัดระเบียบสังคม การดำเนินการตามนโยบาย 5ร. ของจังหวัด ตลอดจนประชาสัมพันธ์ในเรื่องอื่น ๆที่เห็นเป็นประโยชน์แก่นักเรียน นักศึกษาในห้วงเปิดเรียน   ระหว่างเดือน มิถุนายน –กรกฎาคม 2556
รอง ผวจ.หนองคาย กล่าวเพิ่มเติมว่า ทั้งนี้ศูนย์อำนวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดจังหวัดหนองคาย (ศพส.จ.นค.) ได้กำหนดแผนการดำเนินงานตามโครงการผู้ว่าราชการจังหวัด/ ผู้บริหารระดับจังหวัด/ อำเภอ  พบนักเรียนและนักศึกษา” ประจำปี 2556  ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 (สพม.เขต21) ระหว่างเดือน มิถุนายน –กรกฎาคม 2556.

ข่าวออนไลน์หนองคายไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น